Вирішення конфліктів. Медіація

На сьогоднішній день медіація є одним із найпопулярніших альтернативних способів врегулювання спорів ( конфліктів) у розвинених країнах світу. Вона передбачає залучення посередників ( медіаторів), які допомагають сторонам конфлікту налагодити процес комунікації, проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб сторони самостійно змогли обрати той варіант рішення який буде цікавий всім учасникам спору.

Юристи знають, що не всякому правовому питанню місце в суді. Навпаки, в більшості випадків проблему можна залагодити в досудовому порядку, тим самим дати сторонам спору можливість уникнути витрат та коштів.

Ключові переваги медіації як альтернативного способу врегулювання конфлікту на відміну від судового захисту порушених прав:

  • процедура медіації застосовується добровільно, виключно за згодою сторін.
  • cудовий розгляд , як правило, починається за ініціативою однієї сторони проти волі іншої;
  • самостійність сторін у виборі медіатора на противагу регламентованому призначенню судді у процесі судочинства;
  • нейтральність та незалежність медіатора, гнучкість процедури медіації на відміну владним повноваженням суду та чіткій зарегульованості процесу;
  • конфіденційність медіації протилежно до відкритості та публічності судового процесу;
  • оперативність вирішення конфлікту та короткостроковість процесу медіації, що в рази менше тривалості багато інстанційного судового розгляду спору;
  • економічно- приваблива доцільність медіації як альтернативного способу врегулювання спору , що виключає фінансове навантаження сторін по сплаті судового збору, несення витрат на збір доказів, залучення спеціалістів та експертів, будь- яких інших, пов‘язаних з процесуальним характером судочинства;
  • ухвалення рішення безпосередньо сторонами відповідно власним інтересам усіх учасників, а не на користь однієї, як у випадку судового врегулювання спору;
  • результативність медіації передусім не лише в економічному ефекті та швидкому досягненні результату, а в можливості збереження позитивних взаємовідносин учасників, продовження їх спілкування та співпраці у майбутньому. Статус сторін у судовому процесі, як правило, «непримиренних опонентів», « переможців і переможених» в жодному разі не сприяє конструктивному діалогу, поглиблює конфлікт та перешкоджає досягненню обопільних домовленостей із врегулювання спору.

Адвокати компанії « О. Кухар і партнери» готові знайти вихід із будь-якої ситуації та застосовують сукупність процедур, що сприяють позасудовому вирішенню спорів : переговори, медіація, третейський суд або поєднання цих трьох підходів. Ми працюємо так, щоб судовий розгляд залишився лише крайнім способом вирішення питання.

Телефонуйте