Банкрутство

Допомога у відкритті провадження про банкрутство юридичним і фізичним особам

Банкрутство в Україні є поширеним явищем. Причини банкрутства фізичних та
юридичних осіб бувають різні. Провадження у справі про неплатоспроможність боржника – фізичної особи може бути відкрито за заявою боржника, а юридичної особи за заявою кредитора або боржника.

Наряду з можливістю визнання банкрутом юридичної особи, нині діючий Кодекс процедур банкрутств передбачає також можливість визнання неплатоспроможною фізичну особу та фізичну особу підприємця.

Боржник- фізична особа має право звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у разі, якщо:

  1.  розмір прострочених зобов’язань боржника перед кредитором (кредиторами) становить не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати;
  2. боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більш як 50 відсотків місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов’язань упродовж двох місяців;
  3. ухвалено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке може бути звернено стягнення;
  4. існують інші обставини, які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе виконати грошові зобов’язання чи здійснювати звичайні поточні платежі (загроза неплатоспроможності).

У разі відкриття провадження про неплатоспроможність боржника припиняється нарахування штрафів, фінансових санкцій та відсотків, в тому числі за банківськими кредитами та вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів. Також, якщо боржник визнаний банкрутом, арбітражний керуючий продає його майно для погашення боргів ( якщо таке майно є).

Після постановлення Ухвали суду про завершення процедури погашення боргів боржника та закриття провадження у справі про неплатоспроможність, суд ухвалює рішення про звільнення фізичної особи-боржника від усіх боргів за виключенням:

  • відшкодування шкоди завданої життю та здоров‘ю особи;
  • сплати аліментів;
  • виконання інших вимог які нерозривно пов’язані з особистістю фізичної особи.
Особи, які визнані банкрутами, на протязі п‘яти років не можуть знову подавати заяву про відкриття провадження у справі про їх неплатоспроможність. Також така особа на протязі п‘яти років при укладенні договорів позики, кредитних договорів, договорів застави, поруки зобов‘язана письмово повідомляти інші сторони таких договорів про свою неплатоспроможність.

Фізична особа не може вважатися такою, що має бездоганну ділову репутацію на протязі трьох років після визнання її банкрутом.

Щоб у господарському суді було прийнято рішення на Вашу користь, необхідно
юридично грамотно оформити усі документи та докази. Висококваліфіковані адвокати компанії « О. Кухар і партнери» готові Вам допомогти.

Телефонуйте