Розірвання договорів оренди

Стаття 31 Закону України «Про оренду землі» передбачає, що договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або самим договором. 

Законодавством України визначено два шляхи дострокового розірвання договору оренди землі:

за згодою сторін

  • У разі розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення за 6 місяців, а на землях не сільськогосподарського призначення – за рік, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах, за винятком випадків, коли розірвання договору було обумовлено невиконанням або неналежним виконанням орендодавцем договірних зобов’язань.
  • У разі розірвання договору оренди землі за погодженням сторін кожна сторона має право вимагати в іншої сторони відшкодування понесених збитків відповідно до закону.

за рішенням суду

  • невиконання сторонами обов’язків, передбачених статтями 24 і 25 Закону України “Про оренду землі”;
  • нецільове використання земельної ділянки;
  • недотримання екологічної безпеки, зниження родючості ґрунтів;
  • систематична несплата орендної плати ( за 2 і більше періоди );
  • у разі випадкового знищення чи пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки;
  • на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України.

Потрібна юридична допомога для дострокового розірвання договору оренди землі  в судовому порядку? Багаторічний досвід адвокатів компанії « О. Кухар і партнери» допоможе Вам.

Телефонуйте