Договори аренди, емфітевзису

Потреба передати свою земельну ділянку в користування іншій особі може бути обумовлена різними причинами. За таких обставин в пригоді як власнику, так і користувачу земельної ділянки стануть договори оренди та емфітевзису.

Договір оренди – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до вимог земельного законодавства та умов договору.

Договір емфітевзису – це договір, за яким власник земельної ділянки передає право володіння та користування нею землекористувачу для сільськогосподарських потреб.

Які переваги договору емфітевзису?

  1. На підставі договору емфітевзису виникає окреме речове право, яким користувач може вільно розпоряджатися (через договори дарування, купівлі продажу та інші). В той час як за договором оренди при бажанні передати право користування іншій особі потрібно укладати договір суборенди, а орендар має право передавати землю в суборенду лише якщо це передбачено в договорі оренди або за дозволом власника земельної ділянки.
  2. Договір емфітевзису може бути як оплатний, так і безоплатний. Оплата за цим договором може здійснюватись як одразу за весь період користування земельною ділянкою, так і періодично, в той час коли за договором оренди землі оплата здійснюється щорічно.
  3. Існує думка, що договір емфітевзису ‒ приклад прихованої купівлі-продажу земельної ділянки. Однак це далеко не так. Навіть якщо угоду укладено на довгостроковий термін, то в реєстрі, за правовстановлюючими документами, власник усе одно залишається власником. Якщо ж виникнуть умови для розірвання чи визнання договору емфітевзису недійсним, то ризики несе користувач. При зміні власника земельної ділянки договір емфітевзису не втрачає свою силу, його права та обов’язки переходять до нового власника. У разі смерті власника та відсутності спадкоємців, ділянка переходить у власність територіальної громади.

Слід зазначити, що договори емфітевзису укладаються лише з метою використання земельних ділянок для сільськогосподарських потреб. 

Строк договору емфітевзису може бути укладений не більше ніж 50 років. Форма договору письмова або нотаріальна: за згодою сторін або за наполяганням власника земельної ділянки.

Виникло питання, який договір обрати та як його вірно оформити?

Готові допомогти Вам у даному питанні. Телефонуйте прямо зараз.

Телефонуйте